Đội Ngũ


Enterline và Cộng sự được điều hành bỏi các luật sư được cấp phép hành nghề của Mỹ được hỗ trợ bỏi các luật sư và nhân viên Việt Nam

David Enterline

David Enterline

Chủ Tịch Hội Đồng/Luật Sư Di Trứ

Ryan Barshop

Ryan Barshop

Chủ Tịch Hội Đồng/Luật Sư Di Trứ

Tran Thi Tham

Thắm

Luật Sư

Sindy Chuang

Sindy Chuang

Giám Đốc Marketing


Nguyen Thi Kim Lien

Liên Nguyễn

Internet Marketing

David Trunzo

David Trunzo

Cố Vấn Đầu Tư