Nguyen Thi Kim Lien

Nguyen Thi Kim Lien

Digital Marketing

TÓM LƯỢC


Bà Nguyễn Thị Kim Liên hiện đang nghiên cứu Tiến Sĩ tại Đại Học Quốc Gia Công Nghệ Đài Loan. Bà đã được cấp bằng thạc sĩ từ trường Đại học Chang Cung ở Đài Loan, và bằng Cử nhân Quản lý Công nghiệp từ trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Với việc thành thạo Tiếng Anh, Tiếng Trung và Tiếng Việt, Bà hỗ trợ trong nhiều vấn đề liên quan đến quảng cáo online. Bà đã từng làm việc cho các công ty đa quốc gia, tham gia lập, phân tích và lên kế hoạch đầu tư vào thị trường Việt Nam.

HỌC VẤN

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Quốc Gia Đài Loan (Nghiên Cứu Tiến Sỹ Lĩnh Vực Kinh Tế)

Đại Học Chang Gung Đài Loan (Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh)

Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh (Cử Nhân Quản Lý Công Nghiệp)