Sindy Chuang

Sindy Chuang

Giám đốc Marketing

sindy@enterlinepartners.com

TÓM LƯỢC


Bà Sindy Chuang, tốt nghiệp cử nhân Ứng Dụng Tiếng Anh tại Đại học Công nghệ Chihlee.

Bà đã từng chịu trách nhiệm trong việc marketing, đưa ra các chiến lược marketing, truyền thông, quản lý quan hệ khách hàng và là thành viên chương trình phát triển từ năm 2014. Trước khi làm việc tại công ty Bà đã có hơn 6 năm kinh nghiệm trong tư vấn và quản lý dịch vụ khách hàng.