TRẦN THỊ THẮM

Luật Sư Việt Nam

tham@enterlinepartners.com

TÓM LƯỢC


Bà Trần Thị Thắm là Luật sư Việt Nam. Bà có hơn 6 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý đầu tư và tư vấn các chương trình đầu tư định cư nước ngoài. Trước khi tham gia vào Enterline và Cộng sự năm 2018, bà đã giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao tại Công ty Chứng khoán VPBank, Henley & Partners, Công ty tư vấn Hàn Việt.

Luật sư Trần Thị Thắm là thành viên của là thành viên của Đoàn Luật sư TP. HCM, Hội Luật Gia Việt Nam. Bà cũng tham gia tư vấn các vấn đề pháp lý về phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.