Thị Thực EB-3 Dành Cho Điều Dưỡng Và Lao Động Không Có Kỹ Năng


Thị thực định cư EB-3 cho phép công dân Việt Nam di cư sang Mỹ dựa trên việc tuyển dụng lao động. Ứng viên EB-3 cần theo các khóa huấn luyện nghiêm ngặt do các cơ quan chính phủ của Mỹ cung cấp trước khi đi phỏng vấn tại cơ quan Lãnh sự Mỹ tại Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Enterline và Cộng sự sẽ tư vấn cho bạn kế hoạch định cư Mỹ theo diện y tá và lao động chưa có kỹ năng.

Thị Thực EB-3 Dành Cho Y Tá Và Lao Động Không Có Kỹ Năng

Thị Thực EB-3 Dành Cho Y Tá Và Lao Động Không Có Kỹ Năng

EB-3 dành cho điều dưỡng. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ có nhu cầu cao về số lượng điều dưỡng. Những ứng viên quan tâm cần phải đạt các yêu cầu nhất định, ví dụ bằng cử nhân chuyên ngành điều dưỡng và có đủ khả năng nói và viết tiếng Anh. Enterline và Cộng sự sẽ làm việc chặt chẽ với nhà tuyển dụng bên Mỹ để giúp các ứng viên điều dưỡng của Việt Nam nhận được thư mời làm việc và nhận được thị thực EB-3 để trở thành điều dưỡng làm việc tại Mỹ.