Đối với tất cả đương đơn xin thị thực không định cư của Hoa Kỳ như thị thực du lịch/thăm thân hay thị thực du học F-1 cần phải chứng minh trước cách tư duy độc lập chủ quan của các nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ rằng họ đủ điều kiện để nhận thị thực. Ngưòi nộp đơn xin thị thực không định cư được mặc nhiên nhận định là có ý định di cư, hoặc đến Hoa Kỳ để sống vĩnh viễn, và do đó cần phải chứng minh rằng họ “không có ý định di dân”. Đương đơn không thể đáp ứng được rào cản này thưòng bị từ chối cấp thị thực theo Mục 214 (b) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch Hoa Kỳ. Rõ ràng “ý định” của bạn là chủ quan và chỉ cóthể được chứng minh bằng cách đưa ra các yếu tố khách quan khác như mục đích của chuyến đi và ngưòi nộp đơn sẽ trở về nhà khi mục đích của chuyến đi được hoàn thành.

TỪ CHỐI THỊ THỰC THEO MỤC 214(B) LÀ GÌ?

Từ chối theo Mục 214 (b) xảy ra khi nhân viên lãnh sự phỏng vấn đương đơn một cách độc lập quyết định rằng ngưòi nộp đơn đã không xác minh rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn về thị thực. Trong khi nhân viên lãnh sự thưòng không tiết lộ lý do cụ thể, ví dụ về lý do tại sao ngưòi nộp đơn bị từ chối bao gồm:

  •  Không chứng minh được với viên chức lãnh sự rằng bạn không có ý định di dân.
  •  Thiếu mối liên hệ chặt chẽ với đất nước của chính mình.
  •  Không thể truyền đạt lý do đi du lịch đến Hoa Kỳ.
  •  Viên chức lãnh sự lo ngại rằng người nộp đơn cóthể ở quá hạn tại Hoa Kỳ hoặc làm việc bất hợp pháp.
  •  Thành viên gia đình trực hệ ở Hoa Kỳ trong khi ngưòi nộp đơn có ít thành viên gia đình ở quốc gia của họ.
  •  Thị thực định cư đang chờ hoặc bị từ chối trước đó.
  •  Tài sản không đủ để hỗ trợ chuyến đi tạm thờitới Hoa Kỳ.
  •  Nghi ngờ tìm kiếm lời mời từ các công ty hoặc người khác tại Hoa Kỳ.

Khi nhân viên lãnh sự nhận thấy dấu hiệu theo Mục 214(b), hộ chiếu của đương đơn được trả lại cho họ, trong đó đưa ra lời giải thích chung rằng họ không đủ điều kiện để nhận thị thực vào thời điểm này nhưng có thể nộp đơn lại lần nữa. Đây được gọi là thư từ chối 214 (b). Nóthưòng chứa một lời giải thích rất tổng quát rằng người nộp đơn không thành lập đủ điều kiện cho thị thực tại thời điểm này.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP BẠN NHƯ THẾ NÀO NẾU BẠN BỊ TỪ CHỐI VISA THEO MỤC 214(B)?

Các luật sư di trú của Hoa Kỳ tại Enterline & Partners cókinh nghiệm nhiều năm trong việc xem xét và phân tích việc bị từ chối thị thực. Nếu bạn bị từ chối thị thực không định cư, chúng tôi sẽ xem xét toàn bộ vụ việc của bạn và cung cấp các lý do cóthể khiến nhân viên lãnh sự đưa ra quyết định của họ. Bằng cách hiểu rõ hơn về trường hợp của bạn, nó cho phép các luật sư của chúng tôi đưa ra những cách khắc phục để vượt qua được sự từ chối và hi vọng sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho việc cấp thị thực vào lần tiếp theo khi bạn nộp đơn.