DOS cho phép Miễn Phỏng vấn Thị thực Học Thuật F, M và J đến hết năm 2021

2021-09-22T12:07:18+07:00Tháng Chín 22nd, 2021|Categories: Visa Không Nhập cư|Tags: , , , , , |

Là một biện pháp bổ sung nhằm giảm tình [...]