• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Làm rõ về Trách Nhiệm Báo Cáo mở rộng chương trình đào tạo thực hành tùy chọn và nghĩa vụ huấn luyện

2020-04-15T17:30:01+07:00Tháng Tám 19th, 2018|Categories: STEM, STEM OPT, Visa, Visa Du học sinh, Visa F-1, Visa Hoa Kỳ, Visa Không Nhập cư|

Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (SNTDTHK) đã [...]

Hướng Dẫn Chính Thức Về Sự Hiện Diện Bất Hợp Pháp Dành Cho Du Học Sinh Học Theo Diện Trao Đổi Sinh Viên Tại Mỹ

2020-04-15T17:35:36+07:00Tháng Tám 13th, 2018|Categories: Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Visa, Visa Du học sinh, Visa F, Visa Hoa Kỳ, Visa J, Visa Không Nhập cư, Visa M|

Bản Ghi nhớ Chính sách ngày 9 tháng 8 năm [...]

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã chấp thuận cấp thị thực cho Tháng 5 và Tháng 6 năm 2018

2020-04-15T17:59:03+07:00Tháng Bảy 10th, 2018|Categories: B-1/B-2, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, CR-1, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, DOS, EB-5, J-1, M-1, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Visa, Visa B-1, Visa B-2, Visa CR-1, Visa Đầu tư Nhập cư EB-5, Visa Du học sinh, Visa Du lịch, Visa du lịch B-1/B-2, Visa EB-5, Visa F-1, Visa Hoa Kỳ, Visa IR-1, Visa J-1, Visa Không Nhập cư, Visa M-1, Visa Nhập cư|

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (“DOS”) đã công bố danh [...]

Các thay đổi trong sự tích luỹ hiện diện bất hợp pháp đối với sinh viên nước ngoài ở Hoa Kỳ

2020-04-14T14:23:26+07:00Tháng Năm 14th, 2018|Categories: Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, DHS, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, Trump, USCIS, Visa, Visa Du học sinh, Visa Du lịch, Visa F, Visa F-1, Visa Hoa Kỳ, Visa J, Visa J-1, Visa Không Nhập cư, Visa M, Visa M-1|

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2018, Sở Nhập Tịch [...]