DAVID A. TRUNZO, CPA
DAVID A. TRUNZO, CPACố Vấn Đầu Tư

Dave là một cố vấn tài chính chuyên nghiệp (CPA), ông chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh của hoạt động đầu tư của Enterline and Partners, bao gồm việc xác định / tìm nguồn cung ứng đầu tư tiềm năng, cơ cấu tài chính, phân tích rủi ro, xem xét các tài liệu cung cấp EB-5 và nghiên cứu ngành. Ông có nhiều mối liên hệ rộng khắp trong các ngành công nghiệp khác nhau trên khắp nước Mỹ, trong đó tập trung chủ yếu trong ngành bất động sản.

Dave có hơn 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và báo cáo tài chính, thẩm định, quản lý đầu tư và xây dựng danh mục đầu tư. Dave đã dành bảy năm đầu tiên làm việc tại Ernst and Young ở Mỹ với tư cách là kiểm toán viên chuyên về dịch vụ tài chính trước khi chuyển hướng đi vào nhiều vai trò khác nhau về báo cáo tài chính. Từ năm 2001, Dave đã làm việc tại Tokyo, Đài Bắc, Hồng Kông và Mỹ cho các văn phòng gia đình và Quỹ đầu tư mạo hiểm, nơi Ông quản lý danh mục đầu tư với giá trị hơn 200 triệu đô laMỹ.

Ông hiện đang làm việc với một công ty đầu tư châu Á, Ông phụ trách việc xác định và quản lý bất động sản của Mỹ, vốn cổ phần tư nhân và các khoản đầu tư liên quan khác tại Hoa Kỳ. Danh mục đầu tư bất động sản hiện tại của công ty Ông bao gồm, hơn 150 triệu đô la Mỹ bất động sản ởLos Angeles, cùng với hơn 28 triệu đô la Mỹ bất động sản của khu dân cư ở Florida. Ngoài ra, công ty của ông đã mua và bán khoảng 50 triệu đô la Mỹ, khu nhà bị tịch thu ở tại Los Angeles. Ngoài việc phát triển bất động sản, Dave đã tham gia vào một danh mục cho vay bất động sản gần 20 triệu USD. Ông tốt nghiệp Đại học bang Florida với bằng Cử nhân Kế toán và được cấp chứng chỉ Cố Vấn Tài Chính Chuyên Nghiệp (CPA) tại Mỹ.

Ông đã xem xét hơn 100 dự án EB-5 trong việc hợp tác với Luật sư David, Công ty Enterline và Cộng sự, Công ty Luật Thương mại Đài Bắc – (WTW ).