NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ KHẢ NĂNG XUẤT CHÚNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC, NGHỆ THUẬT, GIÁO DỤC, KINH DOANH VÀ THỂ THAO

Diện Nhập Cư Ưu Tiên Thứ Nhất Dựa Trên Việc Làm (EB-1A) được cấp cho cho những cá nhân dành được sự tôn vinh cấp quốc gia hoặc quốc tế vì những thành tựu nổi bật trong khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh và thể thao.

Những cá nhân được coi là có khả năng xuất chúng có thể ví dụ như vận động viên giành huy chương Olympic hay người đoạt giải Nobel. Nếu không cócác giải thưởng quan trọng như vậy, khả năng xuất chúng có thể đươc chứng minh bằng tài liệu đáp ứng 3 trong 10 tiêu chí sau đây:

  1. Giấy chứng nhận hoặc các giải thưởng xuất sắc được công nhận cấp quốc gia hoặc quốc tế;
  2. Thành viên thuộc các hiệp hội đòi hỏi thành viên cónhững thành tựu nổi bật xuất sắc, chứng nhận bởi các chuyên gia trong nước và quốc tế;
  3. Tư liệu đã công bố về người đứng đơn trong các ấn phẩm thương mại chuyên nghiệp hoặc quy mô lớn;
  4. Bằng chứng người đứng đơn là giám khảo đối với tác phẩm của người khác trong lĩnh vực;
  5. Bằng chứng về những đóng góp có ý nghĩa quan trọng của người đứng đơn trong lĩnh vực chuyên môn;
  6. Tác quyền đối với các bài viết học thuật hay chuyên ngành;
  7. Tác phẩm của người đứng đơn được trưng bày tại triển lãm nghệ thuật hay các buổi giới thiệu sản phẩm;
  8. Bằng chứng chứng minh người đứng đơn đã lãnh đạo hay đảm nhiệm vai trò quan trọng trong các tổ chức chuyên môn uy tín;
  9. Bằng chứng chứng minh người nộp đơn cómức thù lao cao đáng kể so với mặt bằng chung trong lĩnh vực; hoặc

Ngoài việc xuất trình tài liệu có đủ ba trong mười điều kiện nêu trên, người đứng đơn cũng cần đáp ứng các yêu cầu khác của thị thực EB-1A. Người đứng đơn phải chứng minh được rằng khả năng của họ đã đạt đến “một trình độ điêu luyện mà chỉ một phần rất nhỏ những người trong lĩnh vực đó có thể vươn tới”. Mặc dù quyđịnh không bắt buộc phải có thư mời làm việc ngay, người đứng đơn vẫn cần nộp đủ bằng chứng trong hồ sơ xin cấp thị thực chứng minh họ sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực chuyên môn và việc nhập cảnh của người đứng đơn sẽ mang lại lợi ích đang kể chođất nước Hoa Kỳ.