Enterline & Partners (EAPs) hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài xác định, thu thập và quản lý các cơ hội đầu tư vốn và tài sản trong lĩnh vực bất động sản thương mại tại Mỹ, tập trung chủ yếu tại Los Angeles, Seattle, Texas và Florida.

Dịch vụ do EAPs cung cấp bao gồm tất cả các khía cạnh trong quá trình đầu tư và thẩm định pháp lý trong việc xác định các cơ hội đầu tư nhằm giảm thiểu được các rủi ro, điều đó tạo ra/duy trì sự giàu có cho các nhà đầu tư của chúng tôi. Ưu tiên hàng đầu trong quá trình thẩm định của chúng tôi tập trung vào giảm thiểu Rủi ro, sau đó là tối đa hoá Lợi nhuận.

EAPs và các đối tác của EAPs có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm sản phẩm đầu tư và thẩm định ở Mỹ, bao gồm cả chương trình đầu tư nhập cư EB-5. Nhìn chung, chúng tôi đã hỗ trợ tạo ra và quản lý danh mục đầu tư, bao gồm cả khoản đầu tư EB-5, với hơn 700 triệu đô la Mỹ. EAPs tùy chỉnh danh mục đầu tư dựa trên các yêu cầu của mỗi cá nhân về rủi ro và yêu cầu về lợi nhuận.

Cơ hội đầu tư tài sản của chúng tôi bao gồm từ phát triển nhà ở, khách sạn, nhà ở sinh viên và các cơ sởsinh hoạt thường tạo ra lợi nhuận hàng năm dự kiến là 15% -25%*.

Chúng tôi cũng cho các nhà phát triển bất động sản vay tiền ở cả vị trí thế chấp hàng ưu tiên thứ nhất và thứ hai, tạo ra lợi nhuận từ 8% đến 12% *. Các khoản vay này thường là các kỳ hạn từ 1 đến 2 năm và rất an toàn khi chúng tôi có khoản nợ được ghi nhận trên tài sản với phần vốn chủ sở hữu của nhà phát triển đối với khoản vay của chúng tôi. Hơn nữa, đối với các nhà đầu tư ban đầu, các khoản vay này có thể tương đối nhỏ, với số tiền từ 25,000đô la Mỹđến 100,000đô la Mỹđể cho phép các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về quy trình minh bạch và thẩm định trước khi cam kết với số tiền lớn hơn.

* Lợi nhuận kỳ vọng – mọi khoản đầu tư đều liên quan đến rủi ro và mọi cơ hội mang lại lợi nhuận khác nhau. Chúng tôi khuyến nghị bạn thảo luận với chúng tôi về nhu cầu của bạn và cơ hội của chúng tôi để hiểu được rủi ro và lợi nhuận dự kiến.