Gói dịch vụ thẩm định thị thực EB-3 

Thị thực định cư EB-3 cho phép công dân Việt Nam di cư sang Mỹ dựa trên việc tuyển dụng lao động. Ứng viên EB-3 cần theo các khóa huấn luyện nghiêm ngặt do các cơ quan chính phủ của Mỹ cung cấp trước khi đi phỏng vấn tại cơ quan Lãnh sự Mỹ tại Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Enterline & Partners sẽ tư vấn cho bạn kế hoạch định cư Mỹ theo diện y tá và lao động chưa có kỹ năng.

EB-3 dành cho điều dưỡng. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ có nhu cầu cao về số lượng điều dưỡng. Những ứng viên quan tâm cần phải đạt các yêu cầu nhất định, ví dụ bằng cử nhân chuyên ngành điều dưỡng và có đủ khả năng nói và viết tiếng Anh. Enterline & Partners sẽ làm việc chặt chẽ với nhà tuyển dụng bên Mỹ để giúp các ứng viên điều dưỡng của Việt Nam nhận được thư mời làm việc và nhận được thị thực EB-3 để trở thành điều dưỡng làm việc tại Mỹ.

Đối với tất cả đương đơn xin thị thực không định cư của Hoa Kỳ như thị thực du lịch/thăm thân hay thị thực du học F-1 cần phải chứng minh trước cách tư duy độc lập chủ quan của các nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ rằng họ đủ điều kiện để nhận thị thực. Ngưòi nộp đơn xin thị thực không định cư được mặc nhiên nhận định là có ý định di cư, hoặc đến Hoa Kỳ để sống vĩnh viễn, và do đó cần phải chứng minh rằng họ “không có ý định di dân”. Đương đơn không thể đáp ứng được rào cản này thưòng bị từ chối cấp thị thực theo Mục 214 (b) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch Hoa Kỳ. Rõ ràng “ý định” của bạn là chủ quan và chỉ cóthể được chứng minh bằng cách đưa ra các yếu tố khách quan khác như mục đích của chuyến đi và ngưòi nộp đơn sẽ trở về nhà khi mục đích của chuyến đi được hoàn thành.

Services
Contact Us

Quy trình thẩm định EB-3 của Enterline bao gồm:

 • Xem xét và phân tích thông tin tiếp thị được cung cấp cho đương đơn tiềm năng
 • Đánh giá thông tin pháp lý được cung cấp cho đương đơn tiềm năng
 • Thẩm định toàn diện về chủ lao động
 • Cung cấp ý kiến pháp lý về hạng mục EB-3 EW, tiêu chí đủ điều kiện và tính đủ điều kiện của người nộp đơn
 • Xác định và thông báo về bất kỳ vấn đề pháp lý tiềm ẩn nào có thể ảnh hưởng đến người nộp đơn EB-3
 • Đại diện pháp lý độc lập cho đương đơn trong suốt quá trình cấp thị thực EB-3, nếu đương đơn quyết định tiếp tục

Đại diện pháp lý bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Giải thích từng bước về quy trình và đơn xin nhập cư
 • Chuẩn bị và nộp Đơn I-140 với thông tin của người xin thị thực (bao gồm thông tin về học vấn, kinh nghiệm làm việc, bằng cấp, giấy phép, chứng chỉ và việc làm trước đây)
 • Chuẩn bị và nộp Đơn ETA 9089 (Đơn xin Chứng nhận Việc làm Vĩnh viễn) nếu cần thiết
 • Hỗ trợ (các) đơn đăng ký của vợ/chồng phụ thuộc và con cái của người nộp đơn EB-3
 • Xác định tính đủ điều kiện để Xử lý Đặc biệt và hỗ trợ điền biểu mẫu liên quan
 • Hỗ trợ xử lý hồ sơ tại Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia và chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tại
 • Lãnh sự quán Hoa Kỳ
 • Hỗ trợ xử lý các trường hợp miễn thị thực do không đủ điều kiện nộp đơn, nếu cần thiết

Lợi ích của thị thực nhập cư EB-3:

 • Không cần phải đầu tư
 • Không yêu cầu trình độ ngôn ngữ hay học vấn*
 • Được sống, làm việc và học tập hay nghỉ hưu ở bất kỳ đâu trên nước Mỹ
 • Con cái được đi học tại trường công như trẻ em công dân Mỹ
 • Có thể bảo lãnh người thân để cư trú lâu dài
 • Có thể nhập tịch Mỹ sau 5 năm thường trú

Schedule a consultation

Schedule an appointment with one of our representatives in Vietnam or the Philippines.

Email Us

Ho Chi Minh City, Vietnam

 • Suite 601, 6th Floor Saigon Tower
  29 Le Duan Street
  Ben Nghe Ward
  Ho Chi Minh City, Vietnam

 • +84 933 301 488

 • info@enterlinepartners.com

 • enterlinepartners.com

View on Google Maps
Email Us

Manila, Philippines

 • LKG Tower 37th Floor
  6801 Ayala Avenue
  Makati City, Philippines 1226

 • +63 927 262 2696

 • info@enterlinepartners.com

View on Google Maps
Email Us