NGUYEN THI KIM LIEN
NGUYEN THI KIM LIENInternet Marketing

Bà Nguyễn Thị Kim Liên hiện đang nghiên cứu Tiến Sĩ tại Đại Học Quc Gia Công Nghệ Đài Loan. Bà đã được cấp bằng thạc sĩ từ trường Đại học Chang Cung ở Đài Loan, và bằng Cnhân Qun lý Công nghip từ trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Với việc thành thạo Tiếng Anh, Tiếng Trung và Tiếng Việt, Bà hỗ trợ trong nhiều vấn đề liên quan đến quảng cáo online. Bà đã từng làm việc cho các công ty đa quốc gia, tham gia lập, phân tích và lên kế hoạch đầu tư vào thị trường Việt Nam.