SINDY CHUANG
SINDY CHUANGGiám Đốc Marketing

Bà Sindy Chuang, tốt nghiệp cử nhân Ứng Dụng Tiếng Anh tại Đại học Công nghệ Chihlee.

Bà đã từng chịu trách nhim trong việc marketing, đưa ra các chiến lược marketing, truyền thông, qun lý quan hệ khách hàng và là thành viên chương trình phát triển từ năm 2014. Trước khi làm việc tại công ty Bà đã cóhơn 6 năm kinh nghiệm trong tư vấn và qun lý dịch vụ khách hàng.