• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Ngày Ưu Tiên Dành Cho Các Nhà Đầu Tư Trung Quốc Và Ấn Độ Bị Lùi Lại Trong Bản Tin Chiếu Khán Tháng 10, Trạng Thái Dành Cho Nhà Đầu Tư Việt Nam Giữ Nguyên Vị Trí “Hiện Hành”

2022-09-30T15:43:21+07:00Tháng Chín 30th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , , |

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (“DOS”) đã xuất bản [...]

Chính sách mới của Chính quyền Biden nhằm thu hút nhân tài thuộc khối STEM đến Hoa Kỳ

2022-04-26T09:03:27+07:00Tháng Một 26th, 2022|Categories: Visa Không Nhập cư|Tags: , , , , , , , , |

Căn cứ vào chính sách mới của Chính quyền [...]

DOS công bố trang web tương tác thể hiện thời gian chờ phỏng vấn thị thực không nhập cư

2022-01-13T10:14:27+07:00Tháng Mười Hai 30th, 2021|Categories: Visa Không Nhập cư|Tags: , |

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (“DOS”) đã công bố [...]

Bộ Ngoại giao miễn yêu cầu hiện diện và tuyên thệ trực tiếp đối với một số đương đơn xin thị thực nhập cư vì lý do COVID-19

2022-01-13T10:13:14+07:00Tháng Mười Hai 22nd, 2021|Categories: COVID-19|Tags: , , , , |

Vì lý do COVID-19, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ [...]

DOS hủy bỏ phương pháp tiếp cận theo cấp độ và cho phép tiếp tục hoạt động trở lại thêm các dịch vụ lãnh sự

2022-01-13T10:12:04+07:00Tháng Mười Một 29th, 2021|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, Visa Không Nhập cư, Visa Nhập cư|Tags: , , , |

Khi đại dịch COVID-19 tiếp tục thuyên giảm, Bộ [...]

DOS cho phép Miễn Phỏng vấn Thị thực Học Thuật F, M và J đến hết năm 2021

2022-01-13T10:16:42+07:00Tháng Chín 22nd, 2021|Categories: Visa Không Nhập cư|Tags: , , , , , |

Là một biện pháp bổ sung nhằm giảm tình [...]

CBP và DOS Hoa Kỳ Thông báo Công dân Hoa Kỳ có thể dùng hộ chiếu hết hạn để quay trở lại Hoa Kỳ

2021-06-02T18:21:51+07:00Tháng Sáu 2nd, 2021|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ|Tags: , , , |

Cơ quan Tuần tra Biên giới và Hải quan [...]

DOS công bố phương pháp tiếp cận theo cấp để tiếp tục đơn xin thị thực nhập cư

2021-05-14T12:39:09+07:00Tháng Năm 13th, 2021|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , |

Trong một thông báo gần đây từ Bộ Ngoại [...]