• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

DOS cho phép Miễn Phỏng vấn Thị thực Học Thuật F, M và J đến hết năm 2021

2021-09-22T12:07:18+07:00Tháng Chín 22nd, 2021|Categories: Visa Không Nhập cư|Tags: , , , , , |

Là một biện pháp bổ sung nhằm giảm tình [...]

Mẫu Đơn DS-261 – Đơn đăng ký người đại diện trực tuyến – không thể được sử dụng với mục đích thay thế Mẫu Đơn G-28 dành cho luật sư Hoa Kỳ trong các vấn đề nhập cư

2021-09-10T13:14:11+07:00Tháng Tám 30th, 2021|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , , , , |

Những luật sư được cấp phép của Hoa Kỳ [...]

DOS cập nhật hướng dẫn về quy định cấm nhập cảnh vì là Gánh nặng Xã hội sau lệnh cấm tạm thời được ban hành

2020-09-03T11:59:28+07:00Tháng Tám 12th, 2020|Categories: Bảng câu hỏi về Gánh nặng Xã hội DS-5540, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, COVID-19, Đơn xin Visa Hoa Kỳ, DOS, DS-5540, Gánh nặng Xã hội, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Không Nhập cư, Visa Nhập cư|Tags: , , , , , , , , , , , |

Theo sau lệnh cấm mang tính toàn quốc được [...]

Thông báo: Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ tạm thời ngăn cản Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ triển khai thực hiện quy định cấm nhập cảnh vì là Gánh nặng Xã hội

2020-09-03T12:00:38+07:00Tháng Tám 4th, 2020|Categories: Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, COVID-19, DHS, DOS, Gánh nặng Xã hội, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|Tags: , , , , , , , , , |

Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ mới gần đây [...]