• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Tôi có thể nộp đơn xin thị thực du lịch/du học để nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong lúc đang chờ hồ sơ xin thị thực nhập cư được xử lý không?

2022-06-30T08:15:55+07:00Tháng Sáu 30th, 2022|Categories: Visa Không Nhập cư, Visa Nhập cư|Tags: , , , , |

Thị thực không định cư dành cho những người [...]

Chính sách mới của Chính quyền Biden nhằm thu hút nhân tài thuộc khối STEM đến Hoa Kỳ

2022-04-26T09:03:27+07:00Tháng Một 26th, 2022|Categories: Visa Không Nhập cư|Tags: , , , , , , , , |

Căn cứ vào chính sách mới của Chính quyền [...]

Thông báo: DHS thay đổi chính sách liên quan đến các du học sinh đang ở ngoài Hoa Kỳ

2020-09-03T12:00:17+07:00Tháng Tám 5th, 2020|Categories: Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, COVID-19, DHS, F-1, M-1, Virus Corona, Visa Du học sinh, Visa F, Visa F-1, Visa M, Visa M-1|Tags: , , , , , , , , , , |

Một tuần sau khi Bộ An ninh Nội Địa Hoa [...]