Phí Xử Lý Ưu tiên tại Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ sẽ tăng kể từ ngày 19 tháng 10

2021-03-04T12:05:15+07:00Tháng Mười 22nd, 2020|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ|Tags: , , , , |

Vào ngày 19 tháng 10 năm 2020, phí xử [...]