• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo Chính sách Mới dành cho người xin thị thực nhập cư

2022-05-17T13:29:06+07:00Tháng Năm 17th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , |

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ [...]

Tên của người Việt Nam bị ghi sai trên Thị thực và Thẻ xanh Hoa Kỳ

2022-04-26T09:03:01+07:00Tháng Hai 12th, 2022|Categories: Visa Không Nhập cư, Visa Nhập cư|Tags: , , , , , , |

Việc ghi tên của công dân Việt Nam lên [...]

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hoạt động hạn chế cho đến ngày 15 tháng 9

2021-09-10T13:14:00+07:00Tháng Chín 2nd, 2021|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, COVID-19|Tags: , |

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh [...]

Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Hủy Tất Cả Các Cuộc Hẹn Xin Visa Cho Đến Ngày 16 Tháng 8

2021-08-08T12:11:10+07:00Tháng Tám 6th, 2021|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, COVID-19|Tags: , |

Tuân theo Chỉ thị 16 của Thành phố Hồ [...]