• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Thỏa Thuận Xúc Tiến Quy Trình Xử Lý đối với Chương Trình Trung Tâm Vùng EB-5 Và Nhà Đầu Tư

2022-08-31T16:34:29+07:00Tháng Tám 31st, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , |

Vào ngày 25 tháng 8 năm 2022, một thỏa [...]

USCIS áp dụng vĩnh viễn chính sách cho phép đương đơn nộp hồ sơ có chữ ký bản sao

2022-08-25T10:53:27+07:00Tháng Tám 25th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , |

Vào ngày 20 tháng 3 năm 2020, khi đại [...]

USCIS đưa ra Lưu ý về việc Thanh toán Phí kết hợp Đơn I-526 và Đơn I-485 cho hồ sơ EB-5

2022-08-08T14:09:05+07:00Tháng Tám 8th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , , |

USCIS đã đăng Thông báo về việc thanh toán [...]

USCIS một lần nữa nới lỏng thời gian phản hồi yêu cầu cho các bên liên quan

2022-01-13T10:15:25+07:00Tháng Một 8th, 2022|Categories: COVID-19|Tags: , , , , , |

Để đối phó với đại dịch COVID-19, Sở Di [...]

USCIS gian hạn thời gian chấp nhận Bằng chứng về Tình trạng cho Thường trú nhân có Điều kiện lên 24 tháng với Mẫu Đơn I-751 hoặc Mẫu Đơn I-829 đang chờ xử lý

2021-09-16T16:02:04+07:00Tháng Chín 14th, 2021|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , , , , |

Bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 năm 2021, [...]

Đổi lịch các cuộc hẹn dịch vụ sinh trắc học

2021-08-07T15:36:03+07:00Tháng Tám 3rd, 2021|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, COVID-19|Tags: , , , |

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) [...]

USCIS ban hành bài Cảnh báo về Chương Trình Đầu Tư Qua Trung tâm Vùng EB-5

2021-07-05T12:14:19+07:00Tháng Bảy 5th, 2021|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , |

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) [...]

Cập nhật Chính sách của USCIS cho “Yêu cầu cung cấp bằng chứng” và “Thông báo ý định từ chối”

2021-06-28T14:42:30+07:00Tháng Sáu 27th, 2021|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|Tags: , , , , , , |

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) [...]

Thông Báo – Đặt Lại Lịch Hẹn Dịch Vụ Sinh Trắc Học Tại USCIS Qua Điện Thoại

2021-05-19T15:34:24+07:00Tháng Năm 19th, 2021|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ|Tags: , , , , |

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) [...]