Thị thực I-131A là gì và thị thực này có cho phép tôi quay trở lại Hoa Kỳ hay không?

2021-02-01T09:41:32+07:00Tháng Mười Hai 21st, 2020|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , |

Thị Thực I-131A là thị thực dành cho Thường [...]