• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Tuyên bố của Tổng thống “Yêu cầu người nhập cư sắp đến phải có bảo hiểm y tế” đã bị thu hồi

2021-05-27T15:11:55+07:00Tháng Năm 27th, 2021|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , |

Tuyên bố của Tổng thống vào tháng 10 năm [...]

Trump gia hạn các hạn chế đối với người xin thị thực nhập cư và không định cư đến hết tháng 3

2021-02-01T09:25:38+07:00Tháng Một 7th, 2021|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, COVID-19, Visa Không Nhập cư, Visa Nhập cư|Tags: , , , |

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gia hạn [...]

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho phép một số đương đơn tiếp tục xin thị thực không nhập cư thông qua phỏng vấn

2020-10-16T21:21:41+07:00Tháng Mười 16th, 2020|Categories: Visa Không Nhập cư|Tags: , , , , , , |

Tiếp nối việc Tòa Án Quận Liên Bang tại [...]