• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Luật sư Enterline và các đồng luật sư hợp tác đạt được thỏa thuận với USCIS về việc xử lý lệnh thực thi đơn I-829

2022-06-24T10:44:56+07:00Tháng Sáu 24th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , |

Ông Enterline của Công ty Tư vấn Nhập cư [...]

Hoàn cảnh “cực kỳ khó khăn” trong đơn xin miễn trừ cấm nhập cảnh là gì?

2022-04-22T08:49:57+07:00Tháng Tư 22nd, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , |

Có một cách để những đương đơn đã bị [...]

USCIS Cập Nhật Hướng Dẫn Về Giấy Phép Làm Việc Cho Người Phối Ngẫu Các Diện Thị Thực Không Định Cư E Và L

2022-04-04T10:07:21+07:00Tháng Tư 3rd, 2022|Categories: Visa Không Nhập cư|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) [...]

Tin mừng cho các nhà đầu tư EB-5 đang đợi Chương Trình Trung Tâm Vùng được ủy quyền trở lại

2022-03-26T11:09:20+07:00Tháng Ba 26th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , , |

Đạo luật về tính liêm chính và cải cách [...]

Chính sách mới của Chính quyền Biden nhằm thu hút nhân tài thuộc khối STEM đến Hoa Kỳ

2022-04-26T09:03:27+07:00Tháng Một 26th, 2022|Categories: Visa Không Nhập cư|Tags: , , , , , , , , |

Căn cứ vào chính sách mới của Chính quyền [...]

USCIS một lần nữa nới lỏng thời gian phản hồi yêu cầu cho các bên liên quan

2022-01-13T10:15:25+07:00Tháng Một 8th, 2022|Categories: COVID-19|Tags: , , , , , |

Để đối phó với đại dịch COVID-19, Sở Di [...]

Enterline And Partners Thành Công Trong Việc Xin Thị Thực CR-1 Nhanh Chóng Thông Qua Hôn Nhân Ủy Thác Và DCF

2022-01-13T10:12:59+07:00Tháng Mười Hai 13th, 2021|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , |

Đại dịch COVID-19 chắc chắn đã thay đổi vĩnh [...]

Vì sao hồ sơ của bạn bị kéo dài lâu như vậy? USCIS đang xử lý trì hoãn dựa trên cấp độ khủng hoảng

2021-10-09T11:42:53+07:00Tháng Mười 8th, 2021|Categories: COVID-19, Visa Nhập cư|Tags: , , , |

Tại sao hồ sơ của bạn chưa có quyết [...]