Cộng đồng người Việt Nam là cộng đồng nhập cư lớn thứ 4 tại Mỹ, do đó việc tư vấn xin thị thực theo diện người thân gia đình và vợ chồng/hôn thê là lĩnh vực hoạt động quan trọng của chúng tôi. Từ năm 1975, những người Mỹ gốc Việt đã thành công trong việc định cư tại Mỹ. Do vậy, mong muốn đưa người thân gia đình như bố mẹ, vợ hoặc chồng, anh chị em, người phối ngẫu của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vẫn đóng vai trò quan trọng trong thực trạng nhập cư của người Việt Nam qua Mỹ. Đội ngũ nhân viên và luật sư tại Enterline & Partners sẽ làm việc chặt chẽ với người đứng đơn ở Việt Nam, ở Mỹ hoặc ở bất kỳ nước nào khác, cũng như với người xin thị thực hoặc người hưởng lợi. Tại Enterline & Partners, chúng tôi tham gia hỗ trợ tất cả các giai đoạn, từ lúc bắt đầu nộp hồ sơ của người đứng đơn tới cơ quan Di trú và Nhập tịch của Hoa Kỳ (USCIS) đến lúc phỏng vấn tại lãnh sự quán của Mỹ tại Hồ Chí Minh.