Thị thực định cư EB-3 cho phép công dân Việt Nam di cư sang Mỹ dựa trên việc tuyển dụng lao động. Ứng viên EB-3 cần theo các khóa huấn luyện nghiêm ngặt do các cơ quan chính phủ của Mỹ cung cấp trước khi đi phỏng vấn tại cơ quan Lãnh sự Mỹ tại Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Enterline & Partners sẽ tư vấn cho bạn kế hoạch định cư Mỹ theo diện y tá và lao động chưa có kỹ năng.EB-3 dành cho điều dưỡng. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ có nhu cầu cao về số lượng điều dưỡng. Những ứng viên quan tâm cần phải đạt các yêu cầu nhất định, ví dụ bằng cử nhân chuyên ngành điều dưỡng và có đủ khả năng nói và viết tiếng Anh. Enterline & Partners sẽ làm việc chặt chẽ với nhà tuyển dụng bên Mỹ để giúp các ứng viên điều dưỡng của Việt Nam nhận được thư mời làm việc và nhận được thị thực EB-3 để trở thành điều dưỡng làm việc tại Mỹ.Đối với tất cả đương đơn xin thị thực không định cư của Hoa Kỳ như thị thực du lịch/thăm thân hay thị thực du học F-1 cần phải chứng minh trước cách tư duy độc lập chủ quan của các nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ rằng họ đủ điều kiện để nhận thị thực. Ngưòi nộp đơn xin thị thực không định cư được mặc nhiên nhận định là có ý định di cư, hoặc đến Hoa Kỳ để sống vĩnh viễn, và do đó cần phải chứng minh rằng họ “không có ý định di dân”. Đương đơn không thể đáp ứng được rào cản này thưòng bị từ chối cấp thị thực theo Mục 214 (b) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch Hoa Kỳ. Rõ ràng “ý định” của bạn là chủ quan và chỉ cóthể được chứng minh bằng cách đưa ra các yếu tố khách quan khác như mục đích của chuyến đi và ngưòi nộp đơn sẽ trở về nhà khi mục đích của chuyến đi được hoàn thành.