Theo điều khoản 203(b)(5) của Đạo luật Quốc tịch và Di trú (INA), chính phủ Mỹ hàng năm phân bổ 10,000 thị thực diện đầu tư EB-5 cho các cá nhân tìm kiếm cơ hội trở thành công dân vĩnh viễn của Mỹ và đáp ứng đủ tiêu chuẩn về vốn đầu tư nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Để đảm bảo đủ tiêu chuẩn, nhà đầu tư phải thực hiện đầu tư 900,000 USD, hoặc dưới hình thức đầu tư 1,800,000 USD vào lĩnh vực kinh doanh mới nhằm tạo ra tối thiểu 10 công việc toàn thời gian cho công dân Mỹ và nhà đầu tư phải tham gia vào việc điều hành kinh doanh đó. Liên quan đến điều kiện tham gia điều hành doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể là thành viên hữu hạn trong công ty hợp danh, hoặc là thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn thông thường sẽ đáp ứng được điều kiện này.

Yếu tố quan trọng nhất trong việc xin thị thực EB-5 là nhà đầu tư phải chứng minh số tiền đầu tư là hợp pháp. Chứng minh “nguồn tiền để đầu tư” là yếu tố thách thức nhất trong việc xin thị thực diện EB-5.

Lợi Ích Của Đầu Tư Định Cư EB-5

  • Không yêu cầu quản lý hằng ngày.
  • Không yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn hay kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp.
  • Không yêu cầu trình độ học vấn, ngôn ngữ, độ tuổi hoặc nghề nghiệp.
  • Được sống, học tập, làm việc hoặc nghỉ hưu tại bất kỳ nơi nào trên đất nước Mỹ.
  • Con cái được theo học những trường công theo mức học phí giống như công dân Mỹ.
  • Khả năng bảo lãnh thân nhân thường trú.
  • Đủ tiêu chuẩn để nhận thẻ công dân Mỹ sau thời gian 5 năm thường trú.