Sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ hiện nay là một trong những cộng đồng sinh viên lớn nhất tại Mỹ. Sinh viên Việt Nam muốn theo học tại Mỹ cần phải cam kết và chứng minh sẽ trở lại Việt Nam sau khi hoàn thành việc học. Nhân viên và luật sư tại Enterline & Partners sẽ làm việc trực tiếp với sinh viên và gia đình của sinh viên, tư vấn quá trình xin thị thự và thực hiện chuẩn bị buổi phỏng vấn thử trước buổi phỏng vấn trực tiếp tại Lãnh sự quán.