Thị thực J-1 được cấp nhằm mục đích trao đổi văn hóa với nhiều hình thức đa dạng. Enterline & Partnerstập trung vào việc xin thị thực J-1 với hình thức trao đổi sinh viên, làm thêm hè, và đào tạo.

Diện Đào Tạo J-1. Các ứng viên Việt Nam được lựa chọn cần phù hợp với nhà tài trợ hoặc nhà tuyển dụng, và nhận sự đào tạo từ nhà tài trợ hoặc nhà tuyển dụng (hầu hết làm trong ngành du lịch và khách sạn). Trong thời hạn của thị thực đào tạo J-1, người tham gia không chỉ có trải nghiệm cuộc sống tại Mỹ mà còn thu được những kinh nghiệm giá trị trở về áp dụng tại Việt Nam.

Diện Làm Thêm Hè J-1. Sinh viên Việt Nam cócơ hội làm việc tại Mỹ trong thời gian kỳ nghỉ hè thông qua thị thực J-1 diện làm thêm hè. Sinh viên không những có trải nghiệm cuộc sống tại Mỹ mà còn được nhận lương qua công việc. Đây thực sự là lựa chọn lý thú đối với các sinh viên Việt Nam mong muốn mở rộng tầm mắt tại nước Mỹ.

Diện Trao Đổi Sinh Viên J-1. Học sinh trung học có cơ hội tham gia các trường học công tại Mỹ dưới diện trao đổi học sinh. Thông qua việc sinh sống cùng gia đình người Mỹ, chương trình J-1 được thiết kế nhằm giúp học sinh Việt Nam không những nâng cao trình độ tiếng Anh mà còn cótrải nghiệm về nước Mỹ khi còn trẻ. Enterline & Partners sẽ làm việc chặt chẽ với nhà tài trợ tại Mỹ cũng như học sinh và gia đình của học sinh Việt Nam để tối đa hóa ích lợi của chương trình mang đến cho học sinh.