Thị thực Điều chuyển Nhân sự Nội bộ L-1A là thị thực không định cư dành cho người quản lý / giám đốc điều hành của các công ty quốc tế cóhoạt động kinh doanh tại Mỹ và ở nước ngoài. Khi được cấp, bạn và gia đình của bạn cóthể sống ở Mỹ lên đến bảy năm (với việc gia hạn).

Yêu Cu Của Thị Thực L-1

  • Giữ vị trí quản lý hoặc điều hành tại công ty nước ngoài ít nhất một năm trong khoảng thời gian 3 năm gần nhất.
  • Thành lập một doanh nghiệp có mối quan hệ “đủ điều kiện” với công ty ở nước ngoài.
  • Doanh nghiệp phải hiện diện tại Mỹ.
  • Vị trí làm việc tại doanh nghiệp ở Mỹ là dành cho nhà quản lý hoặc nhà điều hành.
  • Doanh nghiệp kinh doanh tại Mỹ phải cho thấy rằng doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cho vị trí là nhà quản lý hoặc nhà điều hành trong thời hạn 01 năm kể từ ngày thị thực L-1A được phê duyệt.