Đương đơn xin thị thực nhập cư đã bị từ chối hoặc bị bác đơn và nhận thấy không thể được chấp nhận cóthể đủ điều kiện nộp đơn miễn trừ việc không chấp nhận với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Quy trình nộp đơn xin miễn trừ khác nhau vì dựa trên lý do cụ thể tại sao người nộp đơn bị từ chối thị thực nhập cư Hoa Kỳ. Một số ví dụ có thể khiến người nộp đơn bị phát hiện là không thể chấp nhận được bao gồm:

  •  Đã có sự hiện diện bất hợp pháp trong chuyến đi trước đó đến Hoa Kỳ.
  •  Được chẩn đoán mắc một bệnh truyền nhiễm về sức khỏe cộng đồng như bệnh lao.
  •  Phạm tội về đạo đức.
  •  Gian lận hoặc xuyên tạc.
  •  Buôn lậu.

Nếu sự vi phạm của đường đơn xin định cư Hoa Kỳ không quá nghiêm trọng, họ vẫn có thể tìm cơ hội khác bằng các xin miễn trừ, các luật sư di trú Hoa Kỳ của Enterline & Partners sẵn sàng hỗ trợ. Đội ngũ luật sư chúng tôi cónhiều kinh nghiệm trong việc xem xét, phân tích, tư vấn và chuẩn bị miễn trừ không thể chấp nhận đối với người xin thị thực nhập cư Hoa Kỳ.