Hoàn cảnh “cực kỳ khó khăn” trong đơn xin miễn trừ cấm nhập cảnh là gì?

2022-04-22T08:49:57+07:00Tháng Tư 22nd, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , |

Có một cách để những đương đơn đã bị [...]