Call Us Today! 0933 301 488 |info@enterlinepartners.com

Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ tạm thời chặn tuyên bố của Tổng thống về việc yêu cầu người nhập cư phải có bảo hiểm y tế

2019-11-04T16:08:01+07:00Tháng Mười Một 4th, 2019|Bao Hiem Y Te, Trump, Y te|

Một thẩm phán của Tòa án quận liên bang Hoa [...]

Tôi có thể nộp đơn xin thị thực du lịch hoặc thị thực đi du học và nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong quá trình đơn xin nhập cư I-526 hoặc đơn xin thị thực đang được xử lý không?

2019-10-29T16:15:28+07:00Tháng Mười 29th, 2019|EB-5|

Thị thực không định cư là loại thị thực dành [...]

Ngày ưu tiên của Lịch chiếu khán tháng 11 là ngày 15 tháng 11 năm 2016 đối với loại thị thực nhà đầu tư nhập cư EB-5 Việt Nam

2019-10-23T09:55:08+07:00Tháng Mười 23rd, 2019|EB-5, I-526, uscis, visa bulletin|

Ngày ưu tiên của Lịch “Đáo hạn mặc định” cho [...]

Enterline & Partners bảo lãnh thành công visa CR-1 khi nộp đơn trực tiếp tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh

2019-10-22T12:26:56+07:00Tháng Mười 22nd, 2019|uscis|

Enterline & Partners mới gần đây đã đại diện thành [...]

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ cho phép các đương đơn thuộc diện Bảo lãnh Lao động và Gia đình Bảo lãnh sử dụng Ngày nộp đơn để thay đổi tình trạng di trú trong tháng 10

2019-10-16T16:12:49+07:00Tháng Mười 16th, 2019|uscis|

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”) đã [...]