• English
  • Tiếng Việt
  • 中文
Call Us Today! 0933 301 488 |info@enterlinepartners.com

Thông báo: USCIS tiếp tục tạm ngưng các dịch vụ có tương tác trực tiếp cho đến hết ngày 7 tháng 4 năm 2020

2020-03-27T11:45:58+07:00Tháng Ba 27th, 2020|Bệnh vi-rút corona, Phỏng vấn, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”) sẽ [...]

Điều gì sẽ xảy ra nếu visa nhập cư của tôi hết hạn và tôi không thể nhập cảnh theo quy định hạn chế đi lại do virus corona

2020-03-25T18:27:19+07:00Tháng Ba 25th, 2020|Bệnh vi-rút corona, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Di trú, DOS, Giấy tờ Chứng thực Du lịch, Luật sư Di trú, Nhập cư, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020 vừa qua, Bộ [...]

Thông báo: USCIS tạm thời chấp nhận tất cả các đơn có bản sao điện tử của chữ ký gốc

2020-03-23T13:30:44+07:00Tháng Ba 22nd, 2020|Bệnh vi-rút corona, Luật sư Di trú, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”) đã [...]

Thông báo: USCIS tạm ngưng dịch vụ xử lý hồ sơ cấp tốc cho Đơn I-129 và Đơn I-140

2020-03-23T13:29:52+07:00Tháng Ba 21st, 2020|Bệnh vi-rút corona, Đơn I-129, Đơn I-129F, Đơn I-140, Phí Nộp Hồ sơ Xét duyệt Nhanh, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”) đã [...]

Thông báo: USCIS tạm ngưng các dịch vụ có tương tác trực tiếp kể từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 năm 2020

2020-03-20T10:00:25+07:00Tháng Ba 20th, 2020|Bệnh vi-rút corona, Chương trình Thí điểm InfoPass, Phỏng vấn, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Kể từ ngày 18 tháng 3 vừa qua, Sở Nhập [...]

Thông báo: Hủy tất cả các cuộc phỏng vấn xin visa Hoa Kỳ tại Việt Nam

2020-03-19T10:27:58+07:00Tháng Ba 19th, 2020|Bệnh vi-rút corona, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Phỏng vấn, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Virus Corona, Visa, Visa Nhập cư|

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh [...]

Luật sư đại diện của Enterline & Partners tham dự Hội nghị Khu vực

2020-03-18T10:14:31+07:00Tháng Ba 17th, 2020|AILA, AIT, Đài Bắc, Đài Loan, EB-5, Hội thảo EB-5, Luật sư Di trú, Luật sư EB-5 David Enterline, Nhà Đầu tư EB-5, Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, Visa Đầu tư Nhập cư EB-5, Visa EB-5, Visa Hoa Kỳ|

Luật sư Ryan Barshop và luật sư David Enterline của [...]

Thông báo: Hủy tất cả các cuộc phỏng vấn xin visa tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Manila

2020-03-16T20:35:11+07:00Tháng Ba 16th, 2020|Bệnh vi-rút corona, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Manila, Philippines, Phỏng vấn, Virus Corona, Visa Nhập cư|

Trước quyết định của chính phủ Philippines về việc đóng [...]

Chương trình Miễn trừ vì Lợi ích Quốc gia cho đương đơn EB-2

2020-03-16T11:23:35+07:00Tháng Ba 16th, 2020|Chương trình Miễn Thị thực, Đài Bắc, EB-2, Manila, Miễn trừ, Miễn trừ vì Lợi ích Quốc gia, NIW, Tp. Hồ Chí Minh, Visa, Visa EB-2, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư, VWP|

Thị thực Định cư theo diện Việc làm Ưu tiên [...]

Người xin Visa K-1 có buộc phải cung cấp Bảng câu hỏi về Gánh nặng Xã hội DS-5540 hay không?

2020-03-09T13:00:47+07:00Tháng Ba 9th, 2020|Bảng câu hỏi về Gánh nặng Xã hội DS-5540, Đài Bắc, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Đơn I-864, Đơn xin Visa Hoa Kỳ, DS-5540, Gánh nặng Xã hội, I-864, Manila, Phỏng vấn, Quá trình Xử lý Đơn xin Visa Hoa Kỳ, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa K-1, Visa Nhập cư|

Quy định mới về gánh nặng xã hội yêu cầu [...]