Tôi có thể nộp đơn xin thị thực du lịch/du học để nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong lúc đang chờ hồ sơ xin thị thực nhập cư được xử lý không?

2022-06-30T08:15:55+07:00Tháng Sáu 30th, 2022|Categories: Visa Không Nhập cư, Visa Nhập cư|Tags: , , , , |

Thị thực không định cư dành cho những người [...]