Công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài không còn được phép nhập cảnh Hoa Kỳ bằng Hộ chiếu Hết hạn

2022-07-08T08:20:15+07:00Tháng Bảy 11th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , |

Chính sách sau có hiệu lực ngay lập tức: [...]