Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) đã cập nhật hướng dẫn trong Sổ tay Chính sách USCIS đề cập tới tài liệu mà người phối ngẫu không định cư diện E và L có thể sử dụng làm giấy phép làm việc dựa trên tình trạng không định cư của họ.

Vào ngày 12 tháng 11 năm 2021, USCIS đã thông báo chính sách làm rõ việc người phối ngẫu diện E và L được phép làm việc dựa trên tình trạng không định cư E hoặc L hợp lệ. Kể từ thông báo tháng 11 năm 2021, Bộ An ninh Nội địa đã thêm mã cho Hạng Mục Được Chấp Nhận mới (“COA”) để phân biệt giữa vợ/chồng và con cái diện E và L.

Kể từ ngày 30 tháng 1 năm 2022, USCIS và Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (“CBP”) bắt đầu phát hành Mẫu I-94 với các mã COA mới sau đây cho một số người phối ngẫu cụ thể diện E và L: E-1S, E-2S, E-3S và L-2S. Mẫu I-94 còn hạn có một trong những mã mới này được chấp nhận như giấy phép làm việc cho người phối ngẫu.

Nếu bạn là người phối ngẫu diện E hoặc L từ 21 tuổi trở lên có Mẫu I-94 còn hạn mà USCIS đã ban hành trước ngày 30 tháng 1 năm 2022, USCIS sẽ gửi cho bạn một thông báo mới bắt đầu từ (hoặc khoảng) ngày 1 tháng 4 năm 2022. Thông báo này cùng với Mẫu I-94 còn hạn phản ánh tình trạng E-1, E-2, E-3, E-3D, E-3R hoặc L-2, sẽ có tác dụng như giấy phép làm việc. Nếu bạn là người phối ngẫu diện E hoặc L và dưới 21 tuổi, hoặc nếu bạn chưa nhận được thông báo trước ngày 30 tháng 4, bạn có thể gửi email đến E-L-married-U21@uscis.dhs.gov  để yêu cầu thông báo mới.

USCIS sẽ chỉ gửi thông báo cho những cá nhân được xác định là người phối ngẫu đủ điều kiện dựa trên Đơn I-539 (Đơn Xin Gia Hạn/Thay Đổi Tình Trạng Không Định Cư) đã được phê duyệt. Những cá nhân đã nhận được Mẫu I-94 từ CBP khi nhập cảnh nên truy cập vào www.cbp.gov để lấy bản sao của mẫu này.

Nếu bạn tin rằng mình đủ điều kiện để được phép làm việc và có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi qua info@enterlinepartners.com và trao đổi với luật sư nhập cư Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Manila và Đài Bắc.

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng 601, Tầng 6, Saigon Tower
29 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 933 301 488

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline & Partners – Dịch vụ Thị thực và Định cư Hoa Kỳ

Website: http://enterlinepartners.com

Văn phòng Manila, Philippines

Tầng 37 Tòa nhà LKG
Số 6801 Đại lộ Ayala
Thành phố Makati, Philippines 1226

Điện thoại: +632 5310 1491

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline and Partners Philippines

Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/

Quyền tác giả 2022. Bài viết này chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là tư vấn pháp lý. Nội dung của bài viết sẽ có thể được thay đổi vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Các quan điểm được bộc lộ trong bài chi là của riêng Enterline & Partners.