Đối với một số loại visa Mỹ nhất định, đặc biệt là visa B-1/B-2 (hay còn được gọi là visa du lịch) thì việc hoàn thành form DS-160 trực tuyến là bước quan trọng nhất trong quá trình xin visa. Form DS-160 không chỉ yêu cầu những thông tin cá nhân quan trọng để lãnh sự đánh giá hồ sơ xin visa, đây còn là tài liệu duy nhất nhân viên lãnh sự bắt buộc phải xem xét khi quyết định một người có đủ điều kiện để được cấp visa hay không.

Đơn DS-160 quan trọng như thế nào khi xin visa Mỹ?
Trong trường hợp bị từ chối cấp visa theo Mục 214 (b) trong Đạo luật Di trú và Quốc tịch, form DS-160 vẫn có thể được sử dụng trong những lần nộp hồ sơ sau để chứng minh người xin visa có “đủ mối quan hệ ràng buộc” với đất nước. Ví dụ, form DS-160 có câu hỏi người xin visa đã từng bị từ chối cấp visa hay chưa và giải thích nếu có. Bởi form DS-160 có số lượng ký tự tối đa có thể sử dụng, đương đơn có thể thoải mái giải thích hoàn cảnh và lý do bị từ chối lần trước để hy vọng nhân viên lãnh sự có thể hiểu cuộc phỏng vấn trước đây rõ hơn. Sự giải thích của người xin visa có thể được sử dụng để chứng minh rằng người xin visa có đủ ràng buộc ngoài Hoa Kỳ và sẽ quay trở lại sau chuyến đi, và có thể khắc phục bị từ chối lần nữa.

Nếu bạn đang gặp khó khan về form DS-160 hay xin visa Mỹ, hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp:ENTERLINE & PARTNERS CONSULTING
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488
Email: info@enterlinepartners.com
Website: https://enterlinepartners.com