USCIS ban hành hai biểu mẫu mới dành cho Chương trình Trung tâm Vùng EB-5

2022-05-19T08:37:46+07:00Tháng Năm 17th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , |

Như dự đoán, Sở Di trú và Nhập tịch [...]