Như dự đoán, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) vừa phát hành hai biểu mẫu mới để đưa vào sử dụng cho Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 sau khi ban hành Đạo luật về tính Liêm chính và Cải cách EB-5 vào năm 2022 (“Đạo luật”); đó là Đơn I-956 (Đơn xin Chỉ định Trung tâm Vùng), và Đơn I-956H, Tính Trung Thực Của Những Người Liên Quan Đến Chương Trình Trung Tâm Vùng.

Theo Đạo luật, tất cả các tổ chức mong muốn chỉ định Trung Tâm Vùng phải nộp Đơn I-956 để tuân thủ các yêu cầu mới của Chương trình Trung Tâm Vùng.

Bất kỳ người nào có liên quan đến Trung Tâm Vùng, hay doanh nghiệp thương mại mới (“NCE”) hoặc tổ chức tạo việc làm liên kết (“JCE”) đều phải nộp Đơn I-956H.

Hướng dẫn nộp Đơn I-956H được cung cấp trong chính biểu mẫu đó và cả trong link hướng dẫn điền Đơn I-956H mà bạn sẽ tìm thấy sau khi bấm vào đường link phía trên.

Một người được xem là “có liên quan” tới Trung Tâm Vùng, NCE hoặc JCE liên kết nếu người đó, trực tiếp hoặc gián tiếp, ở vị trí có thẩm quyền thực thụ để đưa ra các quyết định điều hành hoặc quản lý đối với việc tổng hợp, chứng khoán hóa, đầu tư, phát hành, chấp nhận, kiểm soát hoặc sử dụng bất kỳ khoản tài trợ nào.

Một người có thể ở vị trí “có thẩm quyền thực thụ” nếu họ đóng vai trò là hiệu trưởng, người đại diện, quản trị viên, chủ sở hữu, viên chức, thành viên hội đồng quản trị, quản lý, người điều hành, thành viên hợp danh, người được ủy thác, đại lý hoặc ở các vị trí tương tự tại Trung Tâm Vùng, NCE, hoặc JCE. Một người liên quan đến JCE tuy không phải là JCE liên kết thì theo quyết định của Bộ trưởng Bộ An Ninh Nội Địa, cũng có thể được yêu cầu hoàn thành Đơn I-956H.

Mỗi người phải hoàn thành Đơn I-956H dành cho mỗi tổ chức mà họ có liên quan để nộp cùng với bất kỳ biểu mẫu liên quan nào, nếu có. Người đó phải có địa chỉ Hoa Kỳ để có thể nộp Đơn I-956H.

Không có lệ phí nộp Đơn I-956H. Tuy nhiên, phí dịch vụ lấy sinh trắc học là 85 đô la đối với mỗi người nộp Đơn I-956H. Thú vị ở chỗ là phải nộp Đơn I-956H và phí sinh trắc học tại thời điểm nộp Đơn I-956. Điều này cho thấy rằng bất kỳ pháp nhân nào nộp Đơn I-956 (Đơn xin Chỉ định Trung tâm Vùng) phải thu thập tất cả Đơn I-956H của người có liên quan cũng như séc hay thẻ tín dụng để nộp phí dịch vụ sinh trắc học trước khi nộp được Đơn I-956 và không có bất kỳ hướng dẫn nào cho Việc Trung Tâm Vùng, NCE hoặc JCE có cần nộp thêm Đơn I-956H để thêm người liên quan vào thời gian sau đó hay không.

Nếu bạn có thắc mắc về các quy định EB-5 mới theo Đạo luật, hãy liên hệ với chúng tôi tại info@enterlinepartners.com và trao đổi trực tiếp với luật sư nhập cư Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Manila và Đài Bắc.

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng 601, Tầng 6, Saigon Tower
29 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 933 301 488

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline & Partners – Dịch vụ Thị thực và Định cư Hoa Kỳ

Website: http://enterlinepartners.com

Văn phòng Manila, Philippines

Tầng 37 Tòa nhà LKG
Số 6801 Đại lộ Ayala
Thành phố Makati, Philippines 1226

Điện thoại: +632 5310 1491

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline and Partners Philippines

Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/

Quyền tác giả 2022. Bài viết này chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là tư vấn pháp lý. Nội dung của bài viết sẽ có thể được thay đổi vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Các quan điểm được bộc lộ trong bài chi là của riêng Enterline & Partners.