• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Enterline And Partners Đã Hỗ Trợ Thành Công Khách Hàng Rút Ngắn Thời Gian Được Cấp Thị Thực CR-1 Qua Việc Nộp Hồ Sơ Trực Tiếp Đến Lãnh Sự Quán

2021-07-23T17:30:27+07:00Tháng Bảy 23rd, 2021|Categories: COVID-19, Visa Nhập cư|Tags: , , |

Enterline and Partners vui mừng thông báo về việc [...]

USCIS Đưa Ra Một Bài Cảnh Báo Khác, Lần Này Là Theo Lệnh Của Tòa Án Về Quy Định EB-5

2021-07-13T13:21:36+07:00Tháng Bảy 13th, 2021|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , |

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) [...]

Cảnh báo – USCIS thay đổi chính sách về việc Điều chỉnh tình trạng hồ sơ Chương trình đầu tư qua Trung tâm Vùng EB-5

2021-07-09T15:43:55+07:00Tháng Bảy 9th, 2021|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , |

Một ngày sau khi công bố chính sách về [...]

USCIS ban hành bài Cảnh báo về Chương Trình Đầu Tư Qua Trung tâm Vùng EB-5

2021-07-05T12:14:19+07:00Tháng Bảy 5th, 2021|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , |

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) [...]

Chương Trình Đầu Tư Qua Trung Tâm Vùng EB-5 Sẽ Dừng Vào Ngày 30 Tháng 6 Năm 2021

2021-06-29T15:36:49+07:00Tháng Sáu 29th, 2021|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , |

Chương Trình đầu tư thông qua “Trung tâm vùng” [...]

AILA – Thực Hiện Tư Vấn: Sự Trì Hoãn Trong Quá Trình Xử Lý Thị Thực Định Cư (Thẻ Xanh)

2021-06-29T15:37:01+07:00Tháng Sáu 28th, 2021|Categories: Visa Nhập cư|

Sau tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 [...]

Cập nhật Chính sách của USCIS cho “Yêu cầu cung cấp bằng chứng” và “Thông báo ý định từ chối”

2021-06-28T14:42:30+07:00Tháng Sáu 27th, 2021|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|Tags: , , , , , , |

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) [...]

Những Quy Tắc Của Tòa Án Quận Hoa Kỳ Lật Ngược Các Quy Định EB-5; Số Tiền Đầu Tư Giảm Xuống Còn $500,000 Trong Thời Điểm Hiện Tại

2021-06-29T15:37:13+07:00Tháng Sáu 25th, 2021|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , |

Vào ngày 22 tháng 6 năm 2021, Thẩm phán [...]

Tuyên bố của Tổng thống “Yêu cầu người nhập cư sắp đến phải có bảo hiểm y tế” đã bị thu hồi

2021-05-27T15:11:55+07:00Tháng Năm 27th, 2021|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , |

Tuyên bố của Tổng thống vào tháng 10 năm [...]