• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Một số miễn trừ dự kiến về yêu cầu tiêm ngừa COVID-19 đối với người nhập cư

2021-10-22T13:54:14+07:00Tháng Mười 22nd, 2021|Categories: COVID-19, Visa Nhập cư|Tags: , |

Tất cả những người nhập cư vào Hoa Kỳ [...]

Vì sao hồ sơ của bạn bị kéo dài lâu như vậy? USCIS đang xử lý trì hoãn dựa trên cấp độ khủng hoảng

2021-10-09T11:42:53+07:00Tháng Mười 8th, 2021|Categories: COVID-19, Visa Nhập cư|Tags: , , , |

Tại sao hồ sơ của bạn chưa có quyết [...]

USCIS Tiếp Tục Cho Thêm 60 Ngày Để Phản Hồi Yêu Cầu Cho Các Bên Liên Quan

2021-09-28T10:46:59+07:00Tháng Chín 28th, 2021|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, Visa Không Nhập cư, Visa Nhập cư|Tags: , , |

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) [...]

USCIS gian hạn thời gian chấp nhận Bằng chứng về Tình trạng cho Thường trú nhân có Điều kiện lên 24 tháng với Mẫu Đơn I-751 hoặc Mẫu Đơn I-829 đang chờ xử lý

2021-09-16T16:02:04+07:00Tháng Chín 14th, 2021|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , , , , |

Bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 năm 2021, [...]

Mẫu Đơn DS-261 – Đơn đăng ký người đại diện trực tuyến – không thể được sử dụng với mục đích thay thế Mẫu Đơn G-28 dành cho luật sư Hoa Kỳ trong các vấn đề nhập cư

2021-09-10T13:14:11+07:00Tháng Tám 30th, 2021|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , , , , |

Những luật sư được cấp phép của Hoa Kỳ [...]

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, người xin thị thực nhập cư cần được tiêm vắc xin COVID-19

2021-09-10T13:14:21+07:00Tháng Tám 27th, 2021|Categories: COVID-19, Visa Nhập cư|Tags: , , , |

Từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, tất cả [...]

Enterline and Partners nhận được sự chấp thuận cho đơn I-130 dành cho hôn nhân ủy thác

2021-08-07T15:34:53+07:00Tháng Tám 7th, 2021|Categories: COVID-19, Visa Nhập cư|Tags: , , |

Enterline and Partners vui mừng thông báo chúng tôi [...]

Tôi Có Nên Xin Giấy Phép Tái Nhập Cảnh Nếu Tôi Cần Di Chuyển Ra Ngoài Hoa Kỳ Không?

2021-08-07T15:36:24+07:00Tháng Bảy 25th, 2021|Categories: COVID-19, Visa Nhập cư|Tags: , , , |

Nếu bạn là Thường trú nhân hợp pháp (“LPR”) [...]