Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”) dự kiến sẽ tăng phí nộp đơn được xét duyệt nhanh từ 1410 đô la Mỹ lên thành 1440 đô la Mỹ. Mức tăng này, dự kiến sẽ được đưa vào hiệu lực vào ngày 02 tháng 12 năm 2019, phản ánh toàn bộ sự lạm phát xuất phát từ việc áp dụng phí xét duyệt nhanh hồ sơ từ tháng 6 năm 2001 đến tháng 8 năm 2019. Lần tăng phí cuối cùng của USCIS được áp dụng vào ngày 01 tháng 10 năm 2018 với phí xét duyệt nhanh được tăng từ 1225 đô la Mỹ lên thành 1410 đô la Mỹ.

Chỉ có một số đương đơn nhất định mới có thể sử dụng dịch vụ xét duyệt nhanh để nộp Đơn I-129 Bảo lãnh lao động cho người nước ngoài và Đơn I-140 Xin nhập cư cho người lao động là người nước ngoài. Dịch vụ tùy chọn này cho phép đương đơn yêu cầu quá trình xử lý chỉ kéo dài trong vòng 15 ngày với điều kiện họ trả thêm một khoản phí nằm ngoài phí nộp đơn và các khoản phí được áp dụng khác.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về Mẫu đơn I-129 và Mẫu đơn I-140, hãy liên hệ với chúng tôi để đặt lịch hẹn tư vấn trực tiếp với luật sư di trú Hoa Kỳ giàu kinh nghiệm tại

ENTERLINE & PARTNERS CONSULTING
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488