• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

USCIS mở lại dịch vụ xử lý hồ sơ cấp tốc cho Đơn I-129 và Đơn I-140

2020-06-05T07:45:29+07:00Tháng Sáu 5th, 2020|Categories: COVID-19, Đơn I-129, Đơn I-140, Phí Nộp Hồ sơ Xét duyệt Cấp tốc, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Virus Corona|

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”) dự [...]

Thông báo: DOS tiếp tục khuyến khích các chuyên gia y tế đã được phê duyệt hồ sơ bảo lãnh nên yêu cầu một cuộc phỏng vấn visa cấp tốc

2020-04-23T08:58:30+07:00Tháng Tư 13th, 2020|Categories: AIT, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, COVID-19, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Manila, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Đơn I-129, Đơn I-140, DOS, Phỏng vấn, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vấn đề Sức khỏe, Văn phòng Quốc tế, Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, Virus Corona, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (“DOS”) đã nhấn mạnh lại [...]

Thông báo: Các chuyên gia y tế có hồ sơ bảo lãnh đã được phê duyệt được khuyến khích nên yêu cầu một cuộc phỏng vấn visa cấp tốc

2020-04-06T16:41:02+07:00Tháng Tư 2nd, 2020|Categories: COVID-19, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Đơn I-129, Đơn I-140, DOS, Ở nước ngoài, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (“DOS”) đang khuyến khích các [...]

Thông báo: USCIS tạm ngưng dịch vụ xử lý hồ sơ cấp tốc cho Đơn I-129 và Đơn I-140

2020-03-23T13:29:52+07:00Tháng Ba 21st, 2020|Categories: COVID-19, Đơn I-129, Đơn I-129F, Đơn I-140, Phí Nộp Hồ sơ Xét duyệt Cấp tốc, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”) đã [...]

Phí nộp hồ sơ được xét duyệt nhanh của USCIS tăng nhẹ kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2019

2020-04-14T11:16:46+07:00Tháng Mười Hai 4th, 2019|Categories: Đơn I-129, Đơn I-140, Nhập tịch, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS|

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USISIS”) đã [...]

USCIS tăng phí nộp hồ sơ được xét duyệt cấp tốc cho Mẫu đơn I-129 và Mẫu đơn I-140

2020-04-14T11:31:35+07:00Tháng Mười Một 1st, 2019|Categories: Đơn I-129, Đơn I-140, Phí Nộp Hồ sơ Xét duyệt Cấp tốc, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Không Nhập cư, Visa Nhập cư|

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”) dự [...]

Định cư tại Mỹ: Có nên lo ngại về chính sách nhập cư của TT Donald Trump

2021-03-24T15:26:23+07:00Tháng Tư 11th, 2019|Categories: AILA, Bảo lãnh Thân nhân Ngoại quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Các Quy định mới, Cải cách Nhập cư, Chính sách Nhập cư, Đơn I-130, Đơn I-130A, Đơn I-140, Đơn I-526, Đơn xin visa I-526, E-1, E-2, EB-5, F-1, I-130, I-526, J-1, Kế hoạch Cải cách Nhập cư, L-1A, Thẻ Xanh, Thường trú nhân Hợp pháp, Trump, Visa Đầu tư Hiệp ước E-2, Visa Du học sinh, Visa Du lịch, Visa du lịch B-1/B-2, Visa E-2, Visa F-1, Visa J-1, Visa K-1, Visa Nhập cư|Tags: , , |

Định cư tại Mỹ: Động thái mới của TT Donald [...]

USCIS Thông báo tăng phí xử lý hồ sơ ưu tiên lên $1,410

2020-04-15T17:22:00+07:00Tháng Chín 16th, 2018|Categories: Đơn I-129, Đơn I-140, Phí Nộp Hồ sơ Xét duyệt Cấp tốc, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Không Nhập cư, Visa Nhập cư|

Quy trình xử lý hồ sơ ưu tiên là một [...]