Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USISIS”) đã tăng phí nộp đơn được xét duyệt nhanh đối với Đơn I-129 Bảo lãnh lao động cho người nước ngoài và Đơn I-140 Xin nhập cư cho người lao động là người nước ngoài vào ngày 02 tháng 12 năm 2019. Mức tăng không đáng kể này, từ 1410 đô la Mỹ lên đến 1440 đô la Mỹ đã được EAP thông báo tại USCIS tăng phí nộp hồ sơ được xét duyệt nhanh cho Mẫu đơn I-129 và Mẫu đơn I-140, mức tăng phản ánh toàn bộ sự lạm phát kể từ tháng 6 năm 2001 cho đến tháng 8 năm 2019. Các đơn I-129 và I-140 đã được nộp cho USCIS trước ngày 02 tháng 12 năm 2019 sẽ vẫn được áp dụng mức phí nộp đơn được xét duyệt nhanh trước đó.

Dịch vụ xét duyệt nhanh hồ sơ vẫn giữ nguyên là một dịch vụ tùy chọn cho phép một số đương đơn nhất định được áp dụng quá trình xử lý kéo dài trong vòng 15 ngày khi trả thêm một khoản phí nằm ngoài phí nộp đơn và các khoản phí được áp dụng khác.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi để đặt lịch hẹn tư vấn trực tiếp với luật sư di trú Mỹ.

ENTERLINE & PARTNERS CONSULTING
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488