• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Ngày Ưu Tiên Dành Cho Các Nhà Đầu Tư Trung Quốc Và Ấn Độ Bị Lùi Lại Trong Bản Tin Chiếu Khán Tháng 10, Trạng Thái Dành Cho Nhà Đầu Tư Việt Nam Giữ Nguyên Vị Trí “Hiện Hành”

2022-09-30T15:43:21+07:00Tháng Chín 30th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , , |

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (“DOS”) đã xuất bản [...]

Luật sư Enterline Bắt Đầu Nộp Đơn I-526E Và Bước Vào Kỷ Nguyên Mới Của Chương Trình Nhà Đầu Tư Nhập Cư EB-5

2022-09-15T08:30:51+07:00Tháng Chín 13th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , |

Ngày 8 tháng 9 năm 2022 bắt đầu một [...]

Thỏa Thuận Xúc Tiến Quy Trình Xử Lý đối với Chương Trình Trung Tâm Vùng EB-5 Và Nhà Đầu Tư

2022-08-31T16:34:29+07:00Tháng Tám 31st, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , |

Vào ngày 25 tháng 8 năm 2022, một thỏa [...]

USCIS đưa ra Lưu ý về việc Thanh toán Phí kết hợp Đơn I-526 và Đơn I-485 cho hồ sơ EB-5

2022-08-08T14:09:05+07:00Tháng Tám 8th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , , |

USCIS đã đăng Thông báo về việc thanh toán [...]

Luật Sư David Enterline Diễn Thuyết Tại Hội Thảo Ở Hà Nội, Việt Nam Vào Tháng 6

2022-06-24T14:08:44+07:00Tháng Sáu 28th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , |

Luật sư David Enterline đã được Trung Tâm Vùng [...]