Kể từ ngày 01/07/2019, Sở Di trú và Nhập tich Hoa Kỳ (USCIS) sẽ không còn chấp nhận mẫu đơn I-407, Đơn Từ bỏ Tình trạng Thường Trú nhân hợp pháp, gửi qua email, đường bưu điện hay nộp trựa tiếp tại các văn phòng quốc tế. Các cá nhân có nguyện vọng từ bỏ tình trạng thường trú nhân hợp pháp sẽ phải nộp đơn I-407 tới:

Văn phòng Trung tâm Hồ sơ Miền Đông USCIS,
Phần người nhận ghi rõ I-407, Unit 124, Leroy Road, PO Box 567, Williston, VT 05495.

Thời gian xử lý từ khi nhận đơn đến khi hoàn thành kéo dài khoảng gần 60 ngày.

Thông thường, đơn I-407 sẽ được chấp thuận bởi Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ qua thư hoặc thông báo trực tiếp. Thông báo này tuyên bố rắng các Đại sứ quán và Lãnh sự quán sẽ không còn chấp nhận mấu đơn I-407, ngoại trừ những trường hợp hiếm gặp nếu một cá nhân cần bằng chứng ngay tức thì chứng minh họ đã từ bỏ quyền thường trú nhân.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi tại:

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488