Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) gần đây đã công bố trên trang web của mình về các trường hợp người nộp đơn Du lịch theo Mẫu I-131 sẽ không bị từ chối nếu họ thực hiện chuyến đi nước ngoài với hồ sơ tạm tha đã được phê duyệt trong thời gian chờ hồ sơ thứ hai đang được xử lý, với điều kiện đơn xin tạm tha trước được phê duyệt có giá trị cho toàn bộ thời gian của chuyến đi.

Đây là bản cập nhật từ một thông báo chính sách gần đây trong đó việc đi ra nước ngoài trong khi đơn xin tạm tha đang chờ xử lý sẽ dẫn đến việc từ chối hồ sơ đó do bị từ bỏ. Điều tương tự cũng sẽ diễn ra ngay cả khi người nộp đơn có tài liệu tạm tha hợp lệ riêng hoặc visa Mỹ hợp lệ, cụ thể là visa H, K, L hoặc V để trở về Hoa Kỳ.

Nếu Mẫu I-131 đang chờ xử lý đã bị từ chối, người nộp đơn có thể xem xét việc nộp đơn mới cho USCIS. Nếu có bất kỳ sự nhầm lẫn hoặc câu hỏi nào về việc đi ra nước ngoài trong khi nộp đơn xin tạm tha trước, hãy liên hệ với luật sư di trú được cấp phép để được hỗ trợ thêm.

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488