Vào ngày 30 tháng 10 năm 2018, USCIS đã công bố kế hoạch mở rộng chương trình thí điểm InfoPass, được gọi là Chương trình hiện đại hóa dịch vụ thông tin, đến các văn phòng địa phương của USCIS trên khắp Hoa Kỳ.
Chương trình hiện đại hóa dịch vụ thông tin kết thúc việc tự lên lịch các cuộc hẹn InfoPass và thay vào đó khuyến khích người nộp đơn sử dụng tài nguyên thông tin trực tuyến của USCIS để xem thông tin hướng dẫn chung và kiểm tra tình trạng trường hợp thông qua Trung tâm liên lạc của USCIS. Những cải tiến gần đây cho các công cụ trực tuyến cung cấp cho người nộp đơn khả năng có được tình trạng trường hợp của họ và thông tin nhập cư khác mà không cần phải đến văn phòng địa phương.
Chương trình yêu cầu các bên liên quan lên lịch các cuộc hẹn InfoPass bằng cách gọi số điện thoại của Trung tâm liên lạc USCIS theo số + 1-800-375-5283 hoặc bằng cách điền vào mẫu đơn trực tuyến, có sẵn tại https://my.uscis.gov/help/schedule/.
Theo thông báo của USCIS vào tháng 10, buổi giới thiệu mới nhất sẽ mở rộng đến các địa điểm sau: Văn phòng Detroit Field và các văn phòng trong Quận Los Angeles vào ngày 13 tháng 11 năm 2018 và các văn phòng địa phương ở Newark, Great Lakes và San Jose (một phần của Quận San Francisco) được triển khai trong quý đầu tiên của năm tài chính 2019. Tất cả các văn phòng địa phương còn lại dự kiến ​​sẽ kết thúc vào cuối năm tài chính 2019 (ngày 30 tháng 9 năm 2019).
Chúng tôi đang bắt đầu nhận thấy tác động của việc chuyển sang hệ thống mới này. Khách hàng đang cho biết rằng họ không còn có thể lên lịch các cuộc hẹn InfoPass ở những địa điểm nơi Chương trình thí điểm InfoPass đã được triển khai. Hơn nữa, chúng tôi lưu ý rằng các văn phòng địa phương khác của USCIS có thể đã không còn chấp nhận các cuộc hẹn.
Theo USCIS, kể từ khi triển khai chương trình thí điểm này vào tháng 3 năm 2018, việc chuyển đổi từ hệ thống bổ nhiệm InfoPass sang Chương trình hiện đại hóa dịch vụ thông tin đã cải thiện việc cung cấp khẩn cấp và các dịch vụ khác chỉ có thể được cung cấp trực tiếp và giúp hoạt động hiệu quả hơn.