Thị thực (visa) E-2 đang là một vấn đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm vì thời gian xử lý nhanh và tính hiệu quả so với các thị thực đầu tư khác. Trên thực tế, chưa có văn bản pháp luật nào chính thức quy định đương đơn xin thị thực E-2 phải “cư trú” tại đất nước họ mang quốc tịch. Rất nhiều nhà đầu tư E-2 mà chúng tôi đại diện đều có thể kinh doanh hiệu quả mà không cần sinh sống hay duy trì tình trạng cư trú tại quốc gia nơi có ký kết Hiệp ước Nhà đầu tư với Mỹ.

Vào thời điểm của bài viết này, khái niệm đòi hỏi “sự cư trú” đang được áp dụng bởi Lãnh sự quán Mỹ – Barbados, nơi có thẩm quyền đối với Grenada. Lãnh sự quán Mỹ tại Barbados đưa ra quan điểm yêu cầu bất kỳ đương đơn xin visa E-2 nào cũng nên có một “mối quan hệ gần gũi” với Grenada. Ví dụ như đến tham quan Grenada tối thiểu là một lần, có địa chỉ sinh sống tại Grenada, và có thẻ cư trú Grenada. Mặc dù đây không phải là một yêu cầu bắt buộc về mặt pháp lý trong hệ thống Pháp luật Di trú Mỹ, tuy nhiên, chính sách này đã được Lãnh sự quán Mỹ khởi xướng và thực hiện.

Yêu cầu duy nhất đối với đương đơn xin visa E-2 đó là họ phải là công dân của quốc gia có tham gia Hiệp ước Nhà đầu tư. Đây cũng là lý do chúng tôi tư vấn cho các khách hàng không nên chọn phỏng vấn tại Barbados mà nên chọn phỏng vấn ở một đất nước khác chẳng hạn như Trung Quốc hay Việt Nam.

Đối với những Lãnh sự quán Mỹ ngoài phạm vi thẩm quyền của quốc gia mà đương đơn mang quốc tịch, đương đơn cần lưu ý lưu ý đến việc đương đơn sẽ thường bị yêu cầu có mặt vào một khoảng thời gian tạm thời ở quốc gia Lãnh sự quán đó, ví dụ như theo học, được phép làm việc hoặc cũng có quốc tịch tại đó. “Consular Shopping” (tạm dịch: Lựa Chọn Lãnh Sự Quán) là khi đương đơn tùy chọn nộp đơn xin visa tại một Lãnh sự quán thuận tiện cho đương đơn. Việc này có thể được chấp nhận tuy nhiên không được khuyến khích. Các Lãnh sự quán có quyền tiếp nhận hồ sơ hoặc yêu cầu đương đơn phải quay về và nộp hồ sơ tại đúng Lãnh sự quán có thẩm quyền.

Nếu Quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin về quy trình lấy quốc tịch Grenada và Thị thực Nhà đầu tư theo Hiệp ước E-2 hãy liên hệ với chúng tôi tại:

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488