Học thuyết về miễn xét lại của lãnh sự là để chỉ các quyết định của viên chức lãnh sự tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ đối với đơn xin thị thực là không thể bị kháng cáo lên các tòa án ở Hoa Kỳ. Học thuyết này được áp dụng hầu hết với quyết định từ chối cấp thị thực định cư hoặc không định cư của các viên chức lãnh sự đối với người nước ngoài, và cả quyết định có tác động bất lợi cho công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quyền miễn xét lại của lãnh sự không áp dụng cho những quyết định của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ.

Mặc dù khả năng miễn xét lại tạo sự bảo vệ nhất định về mặt pháp lý cho các viên chức lãnh sự sự trong việc xử lý và ra quyết định đối với đơn xin thị thực, học thuyết này không ngăn cản một cá nhân (hoặc công ty) đệ đơn kiện Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán vì sự chậm trễ xử lý hoặc ra quyết định bất hợp lý. Trong trường hợp Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán không đưa ra được quyết định hoặc trì hoãn việc đưa ra quyết định một cách vô lý, đương đơn có thể nộp đơn kiện Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán lên Tòa án Hoa Kỳ.

Lệnh thi hành án yêu cầu tòa án ra lệnh cho một tổ chức chính phủ hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể mà tổ chức đó có nghĩa vụ phải thực hiện theo luật. Trong luật di trú của Hoa Kỳ, có nhiều nhiệm vụ mà Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán phải thực hiện. Khi những nhiệm vụ đó không được hoàn thành hoặc mất quá nhiều thời gian bất hợp lý để hoàn thành, một lệnh thi hành án có thể được ban hành để yêu cầu Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán hoàn thành công việc của mình.

Sau khi Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán đưa ra quyết định và từ chối đơn xin thị thực định cư hoặc không định cư, lệnh thi hành án sẽ không còn tác dụng do quyền miễn xét lại của lãnh sự. Tuy nhiên đương đơn có thể cân nhắc tới các lựa chọn khác như nộp đơn lại hoặc trong trường hợp đơn xin thị thực nhập cư bị hoãn xử lý và được gửi lại cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, đương đơn sẽ có cơ hội phản hồi.

Để biết thêm thông tin về học thuyết không thể xem xét của lãnh sự, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay tại info@enterlinepartners.com và trao đổi với luật sư nhập cư Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Manila và Đài Bắc.

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng 601, Tầng 6, Saigon Tower
29 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 933 301 488

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline & Partners – Dịch vụ Thị thực và Định cư Hoa Kỳ

Website: http://enterlinepartners.com

Văn phòng Manila, Philippines

Tầng 37 Tòa nhà LKG
Số 6801 Đại lộ Ayala
Thành phố Makati, Philippines 1226

Điện thoại: +632 5310 1491

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline and Partners Philippines

Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/

Quyền tác giả 2022. Bài viết này chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là tư vấn pháp lý. Nội dung của bài viết sẽ có thể được thay đổi vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Các quan điểm được bộc lộ trong bài chi là của riêng Enterline & Partners.