• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Sự tồn đọng thị thực khác với sự hồi quy trong bản tin chiếu khán như thế nào?

2024-05-02T12:41:34+07:00Tháng Năm 2nd, 2024|Categories: Visa Không Nhập cư, Visa Nhập cư|Tags: , , , |

Có nhiều loại thị thực nhập cư khác nhau [...]

Tại Sao Ngày Ưu Tiên Trên Lịch Chiếu Khán Lại Đi Lùi?

2023-08-07T11:00:28+07:00Tháng Tám 7th, 2023|Categories: Visa Không Nhập cư, Visa Nhập cư|Tags: , , , , , |

Đối với nhiều người nhập cư vào Hoa Kỳ, [...]

Thời Gian Chờ Cấp Thị Thực Nhập Cư Gia Đình Theo Diện Ưu Tiên Thứ Nhất

2023-03-13T10:07:02+07:00Tháng Ba 13th, 2023|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , |

Nhập cư theo diện bảo lãnh gia đình là [...]

USCIS Ban Hành Hướng Dẫn Chính Sách Mới Trong Việc Tính Tuổi Của Trẻ Em Dựa Trên Đạo Luật Bảo Vệ Tình Trạng Trẻ Em

2023-02-24T10:47:10+07:00Tháng Hai 24th, 2023|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , |

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) [...]

Thời Gian Chờ Cấp Thị Thực Nhập Cư Gia Đình Theo Diện Ưu Tiên Thứ Tư

2023-02-15T15:29:53+07:00Tháng Hai 15th, 2023|Categories: Uncategorized, Visa Nhập cư|Tags: , , |

Hệ thống nhập cư Hoa Kỳ cung cấp một [...]

Ngày Ưu Tiên Dành Cho Các Nhà Đầu Tư Trung Quốc Và Ấn Độ Bị Lùi Lại Trong Bản Tin Chiếu Khán Tháng 10, Trạng Thái Dành Cho Nhà Đầu Tư Việt Nam Giữ Nguyên Vị Trí “Hiện Hành”

2022-09-30T15:43:21+07:00Tháng Chín 30th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , , |

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (“DOS”) đã xuất bản [...]

Ngày Ưu Tiên cho các nhà đầu tư Việt Nam vượt lên gần 2 tháng trên Lịch Chiếu Khán tháng 4

2023-04-10T18:15:29+07:00Tháng Ba 16th, 2021|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , |

Đây là tin vui cho các Nhà đầu tư [...]