Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (“DOS”) đã xuất bản Bản tin chiếu khán tháng 10 năm 2022 và theo đó, Ngày Ưu Tiên trong bảng “Ngày Đáo Hạn” đối với các nhà đầu tư EB-5 của Trung Quốc và Ấn Độ theo danh mục thị thực “tiêu chuẩn” (thị thực diện ưu tiên thứ 5, không bảo lưu) đã bị lùi lại. Tìm hiểu thêm về Ngày Ưu Tiên tại đây.

Sau sự trở lại của Chương trình Trung tâm Vùng với việc Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 được thông qua vào tháng 3 năm 2022, các nhà đầu tư ở Trung Quốc theo hạng mục thị thực tiêu chuẩn có Ngày Ưu Tiên vào giữa tháng 11 và sau đó là giữa tháng 12 năm 2015. Hiện tại Bản tin chiếu khán tháng 10 thiết lập Ngày Đáo Hạn cho người Trung Quốc là 15 tháng 3 năm 2015. Do vậy, chúng tôi nói rằng Ngày ưu tiên đã bị “lùi thời hạn” 9 tháng.

Trước đó trong năm nay, các nhà đầu tư EB-5 ở Ấn Độ theo diện thị thực tiêu chuẩn không có Ngày Ưu Tiên, thay vào đó là ở trạng thái “hiện hành (C)”, nhưng Bản tin chiếu khán tháng 10 đã thiết lập Ngày Ưu Tiên mới là ngày 8 tháng 11 năm 2019.

Ngày Ưu Tiên dành cho tất cả các danh mục EB-5 khác, bao gồm các nhà đầu tư Việt Nam, vẫn ở trạng thái “hiện hành (C)” trong tháng 10. Các nhà đầu tư Việt Nam hãy chuẩn bị tinh thần cho việc DOS sẽ thiết lập Ngày Ưu Tiên dành cho họ trong Bản tin chiếu khán vào một thời điểm nào đó trong năm tài chính 2023 (từ ngày 1/10 cho tới 30/12/2023).

Những nhà đầu tư Ấn Độ và Trung Quốc đã nộp Đơn I-526 sau những ngày được ghi trong bản tin chiếu khán sẽ phải đợi những ngày đó chuyển dần sang Ngày Ưu Tiên của họ trước khi lượng thị thực có sẵn trở nên khả dụng. Thật khó để dự đoán những ngày này sẽ dịch chuyển nhanh chóng như thế nào.

Nếu bạn có thắc mắc về Ngày Ưu Tiên, Bản tin chiếu khán và Hồ sơ EB-5 hoặc đơn xin thị thực, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@enterlinepartners.com và trao đổi với luật sư nhập cư Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Manila và Đài Bắc.

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng 601, Tầng 6, Saigon Tower
29 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 933 301 488

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline & Partners – Dịch vụ Thị thực và Định cư Hoa Kỳ

Website: http://enterlinepartners.com

Văn phòng Manila, Philippines

Tầng 37 Tòa nhà LKG
Số 6801 Đại lộ Ayala
Thành phố Makati, Philippines 1226

Điện thoại: +632 5310 1491

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline and Partners Philippines

Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/

Quyền tác giả 2022. Bài viết này chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là tư vấn pháp lý. Nội dung của bài viết sẽ có thể được thay đổi vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Các quan điểm được bộc lộ trong bài chi là của riêng Enterline & Partners.